Евхаристијата и Црквата

Евхаристијата како пројава на Црквата

Врз основа на сведоштвата од Светото Писмо на Новиот Завет, како и постновозаветните документи, Црквата е евхаристиска заедница[1]. Зборувајќи за Црквата, светиот апостол Павле под тоа подразбира литургиско, евхаристиско собрание на Христијаните на едно место. Пишувајќи им на Коринтјаните, тој помеѓу другото вели: „кога се собирате во црквата, слушам дека постојат поделби меѓу вас…“ (1Кор. 11, 18). Значи, апостол Павле под Црква подразбира собрание, т.е. евхаристиско собрание на верниците од еден град или едно место кое се нарекува Црква. Бидејќи Црквата во раната историја пред сè се собирала на Евхаристија и заради Евхаристијата. Исто сфаќање за Црквата имаат и подоцнежните свети отци како што се: свети Игнатиј Богоносец[2], Јустин маченик, св. Максим Исповедник[3], св. Никола Кавасила и други. Свети Никола Кавасила дословно вели: „Црквата се пројавува во тајните“.[4]

Continue reading “Евхаристијата и Црквата”